SI Master Login
  

Technologia Broni

To badanie zwiększa siłę ognia jednostki o 10% na każdy poziom.
 

Wymagania

 
Laboratorium Badawcze Poziom 3
 

Koszty Badania

 
Poziom Metal Kryptonit Czas badania Dodatkowa
siła ognia
Komentarze
1 2.000 100 00:44:27 +10%  
2 4.000 200 01:28:53 +20% jest jednym z warunków dla Dużego Myśliwca (dodatkowe wymagania: Mechanizm Napędowy Rakiet Poziom 4 i Fabryka Broni Poziom 4 )
3 8.000 400 02:57:47 +30% 
4 16.000 800 05:55:34 +40%  
5 32.000 1.600 11:51:07 +50%  
6 64.000 3.200 23:42:13 +60% 
7 128.000 6.400 1 D 23:24:27 +70%  
8 256.000 12.800 3 D 22:48:53 +80%  
9 512.000 25.600 7 D 21:37:47 +90%  
10 1.024.000 51.200 15 D 19:15:33 +100%  
11 2.048.000 102.400 31 D 14:31:07 +110%  
12 4.096.000 204.800 63 D 05:02:13 +120%  
13 8.192.000 409.600 126 D 10:04:27 +130%  
14 16.384.000 819.200 252 D 20:08:53 +140%  
15 32.768.000 1.638.400 505 D 16:17:47 +150%  
 
Lista technologii
Shopping Software