SI Master Login
  

Fabryka Broni

Fabryka Broni jest potrzebna by produkować statki kosmiczne wszelkich typów. Wszystkie struktury obronne również są tu produkowane. Każdy poziom podnosi możliwości produkcyjne w wyniku czego zmniejsza się czas produkcji.
 

Wymagania

 
Technologia Energetyczna Poziom 1
Centrum Rozwojowe Poziom 3
 

Koszty budowy

 
Poziom Żelazo Metal Spice Czas budowy Produkcja
skrócona o
możliwe jednostki (pozostałe wymagania w nawiasach)
1 300 200 350 00:06:57 - Ogniwa Słoneczne
Moździerz
Mały Myśliwiec (+ Mechanizm Napędowy Rakiet Poziom 1 )
Sondy Szpiegowskie (+ Mechanizm Napędowy Rakiet Poziom 3 i Technologia Szpiegowska Poziom 2 )
2 600 400 700 00:13:53 1/2 Mały Transporter (+ Mechanizm Napędowy Rakiet Poziom 4 )
3 1.200 800 1.400 00:27:47 1/3 Lekkie Działo Grawitacyjne ( + Technologia Energetyczna Poziom 2 i Technologia Grawitacyjna Poziom 2 )
4 2.400 1.600 2.800 00:55:33 1/4 Statek Kolonialny (+ Mechanizm Napędowy Rakiet Poziom 8 ) Duży Myśliwiec (+ Mechanizm Napędowy Rakiet Poziom 4 i Technologia Broni Poziom 2 )
5 4.800 3.200 5.600 01:51:07 1/5 Gwiezdny Krążownik (+ Technologia Osłony Poziom 4 i Mechanizm Napędowy Dufuzji Poziom 5 )
Ciężkie działo grawitacyjne (+ Systemy Celu Poziom 5 i Technologia Grawitacyjna Poziom 6 )
Działo Jonowe (+ Systemy Celu Poziom 4 )
6 9.600 6.400 11.200 03:42:13 1/6 Turboflak (+ Technologia Energetyczna Poziom 6 ) Działo cząsteczkowe (+ Analizator Cząsteczek poziom 5 )
Duży Transporter (+ Mechanizm Napędowy Rakiet Poziom 6 )
Pozytron Lighter (+ Systemy Celu Poziom 8 i Systemy Obronne Poziom 6 )
7 19.200 12.800 22.400 07:24:27 1/7 Phoenix (+ Mechanizm Napędowy Dyfuzji Poziom 8 i Systemy Obronne Poziom 5 )
8 38.400 25.600 44.800 14:48:53 1/8 Transmiter (+ Mechanizm Napędowy Dyfuzji Poziom 8 )
Statek Wojenny (+ Napęd Warp Poziom 4 )
9 76.800 51.200 89.600 1 D 05:37:47 1/9  
10 153.600 102.400 179.200 2 D 11:15:33 1/10 Bombowiec z płaszczem maskującym (+ Napęd Warp Poziom 6 and Technologia Szpiegowska poziom 8 )
Niszczyciel (+ Napęd Warp Poziom 8 )
11 307.200 204.800 358.400 4 D 22:31:07 1/11  
12 614.400 409.600 716.800 9 D 21:02:13 1/12  
13 1.228.800 819.200 1.433.600 19 D 18:04:27 1/13 Imperialna gwiezdna baza (+ Badanie Czarnej Dziury Poziom 2 )
14 2.457.600 1.638.400 2.867.200 39 D 12:08:53 1/14  
 
Lista budynków
 
* wyższe poziomy fabryki broni pozwalają produkowac szybciej niż te niższe. Na przykład: fabryka broni na poziomie 10 potrzebuje tylko jedną dziesiątą czasu potrzebnego na produkcje jednostki w porównaniu do poziomu pierwszego. Dalsze przyspieszenie produkcji zapewniają Przyspieszacz Mikrosystemowy
Shopping Software